tr?id=755589168594702&ev=PageView&noscript=1
MEDYCYNA FUNKCJONALNA

15

Lipiec 2017

Medycyna funkcjonalna to zintegrowane podejście do zdrowia człowieka. Skupia się na interakcjach między czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i stylu życia a układem pokarmowym, nerwowym, odpornościowym, układem krążenia, które mogą wpływać na długoterminowe zdrowie i złożoną chorobę przewlekłą.

Praktycy medycyny funkcjonalnej swoje działania opierają na zrozumieniu historii życia osoby chorującej, w obszarze przebytych chorób, sposobów odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, przebytych operacji i zabiegów czy też predyspozycji genetycznych. Zdrowienie holistyczne i medycyna holistyczna angażują osobę chorującą w cały proces powrotu do zdrowia i skupiają się na działaniach przyczynowych.

Skąd zapotrzebowanie na taki sposób zdrowienia i wspieranie organizmu?

  1. Choroby cywilizacyjne to plaga naszego społeczeństwa. Przeżywamy gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących z powodu złożonych chorób przewlekłych, takich jak: cukrzyca, choroby serca, nowotwory, choroby psychiczne i o podłożu autoagresji.
  2. System opieki zdrowotnej ogranicza lekarzy do praktykowania diagnostyki i leczenia dolegliwości w sposób szybki i mało skomplikowany. Lekarze stosują konkretne, określone rozwiązania, które mają na celu natychmiastowe wyeliminowanie problemu lub objawów, często bez uwzględnienia dobroczynnej dla organizmu, medycyny naturalnej.
  3. Środowisku medycznemu brakuje właściwej metodologii i narzędzi do zapobiegania i przywracania zdrowia w chorobach o charakterze przewlekłym. W większości przypadków nie uwzględnia ono indywidualnych czynników, takich jak: wpływ środowiska, sposób odżywiania, praca ponad siły czy problemy społeczne.
  4. Większości lekarzom medycyny tradycyjnej brakuje wiedzy na temat oceny przyczyn złożonych w chorobach o przewlekłym charakterze i zastosowania takich rozwiązań jak odżywianie makrobiotyczne, suplementacja diety, zmiana sposobu myślenia czy nastawienie do świata. Być może jest to jedna z przyczyn, dla której nadal rzadko sięga się po rozwiązania ze spektrum medycyny funkcjonalnej.

Medycyna funkcjonalna polega na zrozumieniu genezy choroby, jej zapobieganiu i dostępnych metodach zdrowienia z choroby. Opiera się na trzech głównych filarach:

  1. Edukacji klienta i motywacji do zmian.
  2. Wykorzystywaniu zintegrowanych metod zdrowienia. Połączenie czynników wewnętrznych (umysł, ciało i dusza), z czynnikami zewnętrznymi (środowisko społeczne, rodzina, relacje partnerskie, etc.) i predyspozycjami genetycznymi może dać całkowity obraz, w jaki sposób funkcjonuje człowiek.
  3. Indywidualny plan działania. Medycyna funkcjonalna łączy najlepsze rozwiązania zachodnich praktyk medycznych z naturalnymi rozwiązaniami medycyny komplementarnej, z dużym naciskiem na sposób odżywiania, aktywność fizyczną i dbanie o siebie w każdej płaszczyźnie życia.